ПРОБЛЕМАТИКА

       Проблема уніфікації правил транслітерації українських власних назв за допомогою латиниці постала з перших років незалежності. Щороку проводяться конференції та семінари, на яких воно обговорюється тим чи іншим чином. Про цю сторону перекладацької діяльності багато сказано і написано, проте якихось стабільних позитивних змін за останні роки не помітно. Здавалося б, є відповідний документ, але через невизначеність його статусу, в справі передачі власних назв латиницею якщо не панує, то, у всякому разі, має місце безлад. Звичайно, щодо більшості літер сумнівів не виникає, але це тільки підтверджує те правило, що 10% чинників викликають 90% проблем. Ніхто не сперечається щодо того, що грамотність в приватному листуванні – це особиста справа кожного, хоча по-справжньому культурна людина залишається такою і наодинці сама з собою, та коли мова заходить про переклад офіційних документів, все стає набагато серйознішим.

      Практика показує, що джерелом найболючіших непорозумінь щодо транслітерації прізвищ залишаються паспортні столи, які керуються внутрішньовідомчими нормативами транслітерації. Під час транслітерації часто виникає потреба в культурологічному аналізі тексту. Особливо він стає необхідним, якщо ми маємо справу з іменами, поширеними серед народів, що говорять різними мовами.

      Таким чином, головними труднощами, які виникають при передачі власних назв англійською мовою можна назвати відтворення букв, й, ь, я, ю, є, ї.  Внаслідок нашого традиційного скептицизму та плюралізму в правовій галузі таблиця транслітерації зазнає постійної критики, та все ж таки, давайте погодимося на тому, що хороший закон це не той, який гарно написаний, а той, який безумовно виконується. 


 

ПРИКЛАДИ ПОМИЛОК

проблематика 1.jpg

проблематика 2.jpg

проблематика 3.jpg